Әдістемелік жұмыс

Колледжде әдістемелік жұмысқа басшылықты әдістемелік кеңес жүзеге асырады. Әдістемелік кеңестің жұмысы оқу жылына жасалған жоспарға сәйкес жүргізіледі. Әдістемелік кеңестің құрамын колледж директоры бекітеді. Әдістемелік кеңес және пәндік-циклдік комиссиялар оқу үрдісінің сапасын бақылауды, оқу жұмыс бағдарламаларының сәйкестігін тексеруді, сабақ өткізу сапасын бақылауды, білім алушылардың білімін ағымдағы, аралық және қорытынды бақылауды, өзіндік жұмысты, оқу және кәсіптік тәжірибелерді ұйымдастыруды жүзеге асырады.

Сонымен қатар, әдістемелік кеңес және пәндік-циклдік комиссиялар мамандықтардың оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету, оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыруда оң тәжірибені жинақтау және тарату, оқытудың жаңа технологияларын енгізу және білім алушылардың білімін бақылау мәселелерімен айналысады.       

Жоғары гуманитарлық-заң және техникалық колледждің әдістемелік қызметінің құрылымы

Колледждегі әдістемелік жұмыс оқу-тәрбие үрдісін табысты ұйымдастыруға, педагогикалық қызметкерлерге студенттерді оқыту және тәрбиелеу мәселелерінде әдістемелік көмек көрсетуге, озық педагогикалық тәжірибені жалпылау және енгізуге бағытталған.

Семей гуманитарлық-заң және техникалық колледжінде әдістемелік қызмет орталығы өз жұмысын келесі бағыттар бойынша жүзеге асыратын әдістемелік кабинет болып табылады:

  1. Педагогикалық білім деңгейін арттыру.
  2. Өзінің педагогикалық қызметінде заманауи педагогикалық технологияларды, әдістемелерді, тәсілдерді және табысты оқыту мен тәрбиелеудің тәсілдерін оқу және пайдалану.
  3. Ғылыми-әдістемелік жұмыстармен айналысатын педагогтарды қолдау.
  4. Педагогикалық шеберлік деңгейін арттыру.

Ашық сабақтардың үздік әдістемелік әзірлемелері әдістемелік кабинетте ұсынылған.

2014 жылдан бастап колледж пәндер бойынша оқу-әдістемелік кешендерді басып шығаруға кірісті. 30-дан астам оқу-әдістемелік кешен шығарылды.

ОӘК Колледж Білім беру міндеттерін қанағаттандыру бойынша ерекше қасиеттерге ие оқу ақпаратының белгілі бір тасымалдаушысы ретінде қарастырылады және стандартты оқу құралдарынан білім алушылардың танымдық дербестігіне ықпал ететін дидактикалық және әдістемелік компоненттердің болуымен ерекшеленетін құрылымдық элементтердің жиынтығы болып табылады.

ОӘК әзірлеу кезінде белгілі бір дидактикалық функцияларды іске асыра отырып, ОӘК ақпарат көзі болып табылатыны және өзін-өзі оқыту жағдайында оқушылардың танымдық қызметін басқаруды қамтамасыз ететіні ескерілді.

Колледжде оқытудың заманауи технологияларын енгізуге тиісті көңіл бөлінеді. Шығармашылық коммуникативтік және іскерлік ойындар кеңінен қолданылады, дөңгелек үстелдер мен пәндік олимпиадалар өткізіледі.

Сондай-ақ оқытудың компьютерлік технологияларын енгізу, оқыту процесінде компьютерлік техниканы пайдалану бойынша оқытушылар мен білім алушылардың қызметі жандандырылады.

Оқушылардың өзіндік жұмысы рефераттар, ситуациялық есептер, іскерлік ойындар және т. б. түрінде қолданылады. Аудиториялық және аудиториядан тыс өзіндік жұмыстар, әдетте, жеке тапсырмалар бойынша орындалады.

Оқу үрдісі мен оқу-әдістемелік жұмысты барлық деңгейде ұйымдастыру мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі.