Ғылыми-зерттеу жұмысы

Қазіргі уақытта кәсіби білім берудің негізгі мақсаты білім беру сапасын айтарлықтай арттыру, түлектердің сұранысқа ие және бәсекеге қабілетті қабілетін қамтамасыз ететін білім берудің жаңа мазмұнын әзірлеу болып табылады. Бүгінгі таңда ғылыми–зерттеу қызметін дамыту кәсіби білім беру жүйесін жаңғырту үдерісінде кәсіби дайындық деңгейін арттыру және мазмұнын жаңартудың маңызды құралы болып табылады.

Бүгінде қоғамға өзінің жеке басы мен қызметін үнемі жетілдіре алатын бастамашыл адамдар мен дербес мамандар қажет. Олар жоғары сезімталдығымен, білімділігімен, білімді тез жаңартуға, дағдылар мен біліктердің арсеналын кеңейтуге дайындықтарымен ерекшеленеді. Болашақ маман кез келген қиындықтарды жеңе алуы маңызды.

Білім алушылардың ғылыми-зерттеу қызметі-бұл жаңа білім алуға, теориялық және практикалық мәселелерді шешуге, өзінің зерттеу қабілеттері мен біліктерін өзін-өзі тәрбиелеуге және өзін-өзі жетілдіруге бағытталған жеке танымдық жұмыс арқылы болашақ маманды қалыптастыратын процесс.

Колледж білім алушыларының ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастыру мен дамытудың негізгі мақсаты мамандарды ғылыми даярлау деңгейін арттыру және жоғары оқу орындарында кейінгі оқу үшін дарынды жастарды анықтау болып табылады.

Колледждегі СҒЗЖ негізгі түрлері:

 • Кәсіби саладағы ғылыми жетістіктерді шолумен рефераттар, баяндамалар дайындау;
 • студенттердің жобалық жұмыстарға қатысуы;
 • ғылыми семинарларға, конференцияларға, ғылыми және оқу-зерттеу жұмыстарының байқау-конкурстарына, пәндер мен мамандықтар бойынша олимпиадаларға қатысу;
 • қалалық, аймақтық және халықаралық ғылыми конференцияларға қатысу.

Колледжде білім алушыларды ғылыми-зерттеу қызметіне тарту бойынша үлкен жұмыс жүргізілуде. Тәжірибелі оқытушылардың басшылығымен білім алушылар зерттеу жүргізу әдістерін меңгереді және ғылыми жобаларды орындау бойынша практикалық дағдыларды игереді, олардың шығармашылық қабілеттерін, дербестігін, оқуда және болашақ кәсіпте шығармашылық бастамаларын дамытады.

Колледжде білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмысы-бұл оқу, ғылыми және тәрбие жұмысының бірлігіне негізделген жүйе.

Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмысына қатысуы сапалы жаңа сатыға ауыса бастайды: жеке, неғұрлым дарынды білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту құралынан ол барлық мамандарды даярлау сапасын арттырудың маңызды сәті болды. Бұл колледжде білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру жүйесін құруды талап етіп, әрбір білім алушы оқу кезеңінде қажетті шығармашылық мектебін өтер еді.

Зерттеу қызметін оқыту барлық білім алушыларды оқу-зерттеу жұмысына қосу арқылы және оны ғылыми-зерттеу саласына біртіндеп түрлендіре отырып жүргізіледі. Зерттеу құзыреттілігін жүйелі меңгеру бірнеше кезеңнен өтеді.

1 кезеңдегі жұмыс колледжде оқитын алғашқы күннен басталады. Бірінші кезең зерттеу қызметінің бастапқы компоненттерін меңгерумен байланысты және ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу дағдысының қалыптасуымен байланысты, оның шеңберінде білім алушылар ақпараттық көздермен жұмыс істеу технологиясының алғашқы дағдыларын алады. Зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру бойынша жұмыс реферативтік жұмыстарды орындау, көпшілік алдында сөйлеуге дайындық барысында оқытудың бірінші жылы бойы жалғасады.

Оқу мерзімінде студенттер екі курстық жұмыс пен дипломдық жоба жазады. Оқу үдерісі зерттеу қызметінің элементтері курстан курсқа дейін күрделене отырып бірте-бірте енгізіледі. Алдымен білім алушылар рефераттық сипаттағы жұмыстың бірінші курсында жазады және өздері оқитын пәндерде қолданылатын негізгі зерттеу әдістерімен танысады, екінші және үшінші курстарда оларға қол жетімді зерттеу әдістемелерінің элементтерін меңгереді, практикалық және зерттеу сипатындағы курстық жұмыстарды жазады.

Колледж студенттері жобалау қызметімен “Қазақстан тарихы”, “Қазақ тілі мен әдебиеті”, “мәліметтер базасы” және т.б. пәндерде, оқытушыларға берілген тақырыптар бойынша жобаларды орындайды. Көбінесе бұл шағын зерттеу жүргізуді және оны қағаз тасығыштағы жоба түрінде әрі қарай ұсынуды және оның POWERPOINT презентациясын болжайтын топтық жұмыстар.

Оқу сабақтарынан тыс жобаларды орындау білім алушылардың әртүрлі қалалық немесе халықаралық іс-шараларға қатысуын көздейді. 2019/2020 оқу жылы ішінде колледж білім алушылары қалалық іс-шараларға қатысты:

 1. «Тарихи фото» облыстық шығармашылық байқауы, онда авторлық эссесі бар фотография түрінде студенттердің жобалары ұсынылды
 2. «Менің туған өлкем» атты аймақтық зерттеу жобаларының байқауы, онда білім алушылар өздерінің елді мекендерінің тарихын ашатын “Менің кіші Отанымыздың тарихы» бейнерепортаждар форматында зерттеу жұмыстарын ұсынды.

Зерттеу құзыреттілігін меңгерудің үшінші кезеңі білім алушылардың аудиториядан тыс жұмысы болып табылады. Жекелеген білім алушылар пәндерді оқудан тыс ғылыми-зерттеу және жобалау қызметімен айналысады. Бұл жұмыстың нәтижелері жыл сайын түрлі студенттік конференцияларда ұсынылады.

Соңғы екі оқу жылында колледж оқытушылары мен білім алушылары келесі қалалық конференцияларды дайындады және өткізді:

 1. “Жас зерттеушілердің шығармашылығы – бәсекеге қабілетті мемлекетті қалыптастыруға үлес” атты ғылыми – практикалық конференция.
 2. Қалалық ғылыми – тәжірибелік конференция “Қазақстан экономикасының бүгіні мен болашағы”
 3. «Медиация егеменді Қазақстанның барлық азаматтары үшін даулы жағдайларды шешудің баламалы тәсілі ретінде» атты ғылыми-практикалық конференция
 4. «Аймақтық тарих – тұлғаның рухани, адамгершілік дамуының және азаматтықтың қалыптасуының негізі» IX Тарихи оқуларының халықаралық ғылыми – практикалық конференциясы.

Барлық конференциялар білім алушылар практикадан өтетін ұйымдар мен кәсіпорындардың мамандарын шақырумен өткізіледі. Сондықтан, конференцияларда колледж және басқа оқу орындарының оқушылары арасында кәсіби мамандар да сөз сөйлейді.

 

Колледждің білім алушылары оқытушылардың жетекшілігімен сырттай конференцияларға арналған ғылыми мақалаларды жазуға белсенді қатысады. Мәселен, соңғы жылы колледж білім алушылары келесі конференцияларға қатысты, мысалы:

 1. «Қазақстан экономикасының бүгіні мен болашағы» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік конференция
 2. Қалалық ғылыми-тәжірибелік конференция “Қазақстан экономикасының бүгіні мен болашағы”
 3. «Құқықтық нормаларды қоғамдық практикаға алдын алу» атты Халықаралық ғылыми – практикалық конференция.

агогтердің кәсіби деңгейін арттыру аясында колледж оқытушылары ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуде. Білім беру жүйесіне қосқан үлесі үшін колледж директоры ҚР БҒМ “Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы”, “Қазақстан Республикасының Білім беру ісінің құрметті қызметкері” марапатына ие болды. 2018 жылы Бүкіл Ресейлік ғылым фестивалі аясында Б. Р. Сергазинов ММУ заң факультетінің дөңгелек үстел жұмысына қатысты. М. В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің конституциялық және муниципалдық құқық кафедрасымен бірлесе отырып, құқықтық информатика және кибернетика зертханасымен ұйымдастырылған “Ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, құқықтық ақпаратқа қолжетімділік”. Сондай-ақ, ҚазИГЗУ-нің 20 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысты.